ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสำนักงาน กกท. จังหวัดยะลา

ประกาศเรื่อง

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสำนักงาน กกท. จังหวัดยะลา

ประกาศวันที่

21 ตุลาคม 2565

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ