ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจัดทำเครื่องแต่งกายตามรายการแข่งขันของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ผู้บริหารสมาคมกีฬา และจังหวัดเจ้าภาพ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน เจ้าหน้าที่สนาม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้โครงการจัดการแข่งขันมหกรรมท่องเที่ยวเชิงกีฬา2มหาสมุทร “Air Sea Land Southern Sports Tourism Festival” เพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ประจำปี พ.ศ.2565

ประกาศเรื่อง

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจัดทำเครื่องแต่งกายตามรายการแข่งขันของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ผู้บริหารสมาคมกีฬา และจังหวัดเจ้าภาพ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน เจ้าหน้าที่สนาม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้โครงการจัดการแข่งขันมหกรรมท่องเที่ยวเชิงกีฬา2มหาสมุทร “Air Sea Land Southern Sports Tourism Festival” เพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ประจำปี พ.ศ.2565

ประกาศวันที่

15 มีนาคม  2565

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ