ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบสาธารณูปโภค ท่อน้ำประปา อาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร งบประมาณประจำปี 2566 ด้วยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบสาธารณูปโภค ท่อน้ำประปา อาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร งบประมาณประจำปี 2566 ด้วยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

29 พฤศจิกายน 2565

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ