ประกาศสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 เรื่อง ขอยกเลิกดำเนินการจัดจ้างงานก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง งบประมาณประจำปี พ.ศ. พ.ศ. 2565 วงเงิน 25,986,900 บาท

ประกาศยกเลิกงานจ้างสร้างสนามกีฬาจังหวัด