ประกาศสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์รถยนต์ ประจำสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาค (ภาค 5) จำนวน 7 คัน

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์รถยนต์ฯ ภาค 5 (จำนว