ประกาศสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 เรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างการจ้างก่อส
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้่างงานปรับปรุ