ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (Sports Tourism) การแข่งขันรายการ Phrae Triathlon ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (Sports Tourism) การแข่งขันรายการ Phrae Triathlon ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

4  กุมภาพันธ์ 2565

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ