ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างเหมาบริการเพื่อบริหารจัดการด้านสิทธิประโยชน์ และสนับสนุนการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก ประจำปี 2565 รายการ OR thailand Grand Prix 2022

19082565 ประกาศเผยแพร่แผนการรจัดจ้างบริหารด้านสิทธิประโยชน์