ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างเจ้าหน้าที่รักษาดูแลความปลอดภัยประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 จำนวน 3 เดือน (ตุลาคม-ธันวาคม2565)

21092565 ประกาศเผยแพร่แผนจ้างเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัย