ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 จำนวน5รายการ

21112565 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 5 รายการ