ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาออกแบบพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในมาตราฐานสากล (ห้องเรียนกีฬา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

10012565 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 รายการ