ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างผลิตสื่อในรูปแบบวารสารกีฬา กกท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

11012565 ประกาศเผยแพร่แผนผลิตสื่อในรูปแบบวารสารกีฬา กกท