ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างจัดสัมนาการเสริมสร้างศักยภาพเฉพาะบุคลากรฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศเผยแพร่แผนฯ จัดจ้างสัมมนาการเสริมสร้างศักยภาพ 24012565