ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างสัมนาการเสริมสร้างศักยภาพเฉพาะบุคลากรฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ

ประกาศเผยแพร่แผนฯ จัดจ้างสัมมนาการเสริมสร้างศักยภาพ 24012565