ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในสนามกีฬาหัวหมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศเผยแพร่แผนฯ จ้างซ่อมบำรุงรักษากล้องวงจรปิด ภายในสนามกีฬาหัวหมาก 28012565