ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างงานก่อสร้างสนามกีฬา ตำบลศาลา อำเภอ เกาะคา จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดจ้างงานก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดลำปาง