ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อปั๊มโรงสูบระบายน้ำพร้อมติดตั้งภายในสนามกีฬาหัวหมาก แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

02062565 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ 1 รายการ