ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตเพื่อผลักดันและสนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬาอีสปอร์ตของไทยในการสร้าง Soft Power ให้กับประเทศตามนโยบายของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565

08062565 ประกาศเผยแพร่แผน 1 รายการ