ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการสร้างโอกาสให้นักกีฬาฟุตบอลเยาวชนสู่การแข่งขันกีฬาอาชีพในระดับนานาชาติต่อยอดสู่ความสำเร็จในระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565

08072565 ประกาศเผยแพร่แผน 1 รายการ