ประกาศเผยแพร่แผนการจัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในฝ่ายและสำนักต่างๆของการกีฬาแห่งประเทศไทยประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566

08092565 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร