ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างการแข่งขันวิ่งเทรลระดับนานาชาติ Doi inthanon Thailand By UTMB 2022 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

10112565 ประกาศแผนจัดการแข่งขันวิ่งเทรล