ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างผลิตรายการเพื่อประชาสัมพันธ์รายการแข่งขันวิ่งเทรลในระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

11082565 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง 1 รายการ