ประกาศเผยแพร่แผนการจัดเช่าใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล เพื่อใช้ในการส่งสัญญาณออกอากาศของสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬา (T Sport7)

13092565 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง 1 รายการ