ประกาศเผยแพร่แผนการจัดเช่าวงจรสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงในส่วนกลางและภูมิภาค 77 จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระยะเวลา 9 เดือน)

15122565 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดเช่าวงจรสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง