ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างที่ปรึกษาประเมินผล และทบทวนเกณฑ์การบริหารจัดการอย่างมีมาตราฐานของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย โดยมีการติดตามความก้าวหน้าอย่างเป็นระบบ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566

26122565-ประกาศเผยแพร่แผน-1-รายการ