ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (ฆยนพะห ธนีพรหท) การแข่งขันรายการ Phrae Triatlon ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

20012565 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว