ประกาศแผนการจัดเช่าใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้ความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล เพื่อใช้ส่งสัญญาณออกอากาศทางช่องสถานีด้านการกีฬาและการท่องเที่ยว ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล

20.1.65 ประกาศแผนเช่าใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์