ประกาศ การกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจ้างจัดกิจกรรมสนับสนุนโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ในเขตทหารกองทัพบก (Bike Tour De The Army) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

2
22