ประกาศ การกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อวิเคราะห์การพัฒนาศักยภาพของนักกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

17022565-ประกาศเปลี่ยนแปลงแผน-1-รายการ