ประกาศ การกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้างสัมมนาการเสนิมสร้างศักยภาพเฉพาะบุคคลฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2565

21022565-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างสัมมนาการเสริมสร้างศักยภาพ