ประกาศ การกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดการโครงการพัฒนาบุคคลากรและระบบการจัดความรู้และนวัตกรรม กกท. ประจำปีงบประมาณ 2565

21022565-ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างโครงการพัฒนาบุคลากร