ประกาศ การกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้าง จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

22-02-2565 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 รายการ