ประกาศ การกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดจ้างการพัฒนานักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (Sports Hero) เพื่อพัฒนานักกีฬาดาวรุ่ง ที่มีศักยภาพสูง มุ่งสูโอลิมปีกส์เกมส์ ๒๐๒๔ (ปารีส) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

02032565 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดจ้างการพัฒนานักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (Sports Hero)