ประกาศ การกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจ้างจัดการแข่งขันวิ่งเทรล (วิ่งตามภูมิประเทศ) รายการ Amazean Jungle Trail ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

25032565 ประกาศเผยแพร่แผน