ประกาศ การกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิจัย ความเป็นไปได้และผลกระทบของพื้นที่ในการก่อสร้าง สนามกีฬา ภูเก็ต สปอร์ต คอมแพล็กซ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕’๖๕

25032565 ประกาศเผยแพร่แผน 1 รายการ