ประกาศ การกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์สร้างกระแสการรับรู้การจัดกิจกรรมกีฬาเชิง การท่องเที่ยวในการจัดการแข่งขันกีฬาภายใต้มหกรรมท่องเที่ยวเชิงกีฬา ๒ มหาสมุทร Air Sea Land Southern International Sports Tourism Festival ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

31032565 ประกาศเผยแพร่แผน 1 รายการ