ประกาศ การกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้างที่ปรึกษาพัฒนาองค์ความรู้ และหลักเกณฑ์มาตรฐานกีฬามวยไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

21042565 ประกาศเผยแพร่แผน 1 รายการ