ประกาศ การกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการผู้เข้าพัก อาคารที่พักนักกีฬา ๒0๐ เตียง และ อาคารที่พักนักกีฬา ๓๐๐ เตียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการผู้เข้าพักอาคาร200และ300เตียง