ประกาศ การกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้างสัมมนาการเสริมสร้างศักยภาพเฉพาะบุคลากรฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

DOC270122-27012022134912
DOC270122-27012022134916