ประกาศ การกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์สร้างกระแสการรับรู้การจัดกิจกรรมกีฬาเชิงการท่องเที่ยว ในการจัดการแข่งขันกีฬาภายใต้มหกรรมท่องเที่ยวเชิงกีฬา ๒ มหาสมุทร Air Sea Land Southern International Sports Tourism Festival ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

22042565ประกาศเปลื่ยนแปลงแผนจัดจ้าง 1 รายการ