ประกาศ การกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดจ้างจัดการแข่งขัน SAT Phuket Tennis Invitation ๒o๒๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

22.04.2565 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผน 1 รายการ