ประกาศ การกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

19052565 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 6 รายการ