ประกาศ การกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการงานติดตั้งรื้อถอนอัฒจันทร์เพื่อรองรับ ผู้ชมการแข่งขันโมโต จีพี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

26052565