ประกาศ การกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมางานบริการจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม ในงานโมโต จีพี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

24052565 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการจัดเลี้ยงอาหาร