ประกาศ การกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำคู่มือแนวทางการวิเคราะห์และประเมินโครงการลงทุนด้านการก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

31052565 ประกาศแผนจัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำคู่มือแนวทางการวิเคราห์ฯ