ประกาศ การกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อปั๊มโรงสูบระบายน้ำพร้อมติดตั้งภายในสนามกีฬาหัวหมาก แขวงหัวหมาก เขตบางกะปี กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

01062565 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อปั้มโรงสูบระบายน้ำ