ประกาศ การกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้างอบรมเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด (พ.ศ.๒๕๖๕ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

DOC270122-27012022134922
DOC270122-27012022134926