ประกาศ การกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดเช่าระบบติดตามการฝึกซ้อมและประเมินสุขภาพร่างกายของนักกีฬาไทย ในการเตรียม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

10062565 ประกาศเผยแพร่แผน 1 รายการ