ประกาศ การกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒ รายการ

15092565 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง จำนวน 2 รายการ