ประกาศ การกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมร่วมรณรงค์ต่อต้านการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา